Posjeta državnim i entitetskim Ministarstvima

Članovi Udruženja su u predhodnom periodu održali niz sastanaka s predstavnicima državnih i entitetskih ministarstava kako bi u svom obraćanju prema ovim institucijama zatražili njihovu podršku, pomoć i saradnju za riješavanje svih postojećih i budućih problema na tržištu, čije je riješavanje ključno za unapređenje tržišta, zaštitu privatnih poštanskih operatera, korisnika njihovih usluga,ali i dalji napredak same države i put ka Evropskoj Uniji. Članovi Udruženja su posjetili Ministarstvo prometa i komunikacija BiH gdje je i održan sastanak s Ministrom Ismirom Juskom, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske gdje je održan sastanak s Dijanom Obradović predstavnicom Resora poštanskog saobraćaja, telekomunikacije i evropske integracije, te sastanak u Federalnom ministarstvu na kojem su ispred ministarstva prisustvovali pomoćnik ministra Ernest Đonko i savjetnik Kenan Osmanagić.

Predstavnici sva tri ministarstva su formiranje i aktivnosti Udruženja ocijenili kao pozitivno i iskazali svoju volju za saradnjom i podrškom.