Okrugli stol: “Tržište poštanskih usluga- stanje i perspektive”

U Sarajevu 27.06.2018. godine održan okrugli stol pod nazivom ¨Tržište poštanskih usluga- stanje i prespektive¨, u organizaciji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija BiH, predstavnici entitetskih ministarstava, Uprave za indirektno oporezivanje, predstavnici Inspektorata, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Rebubličke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, te Inspektorata Brčko distrikta, predstavnici javnih i privatnih poštanskih operatera, te članovi Udruženja privatnih poštanskih operatera.

Nakon uvodnog izlaganja i diskusije sudionici okruglog stola donijeli su sljedeće zaključke:

  1. Iskazuje se nužnost donošenja okvirne strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini.
  2. Potrebno je ubrzati aktivnosti oko donošenja novog državnog zakona, te usklađivanje državnih i entitetskih zakona iz oblasti poštanskog saobraćaja,
  3. Predlaže se angažiranje predstavnika privatnih poštanskih operatera u radno tijelo za izradu novog državnog zakona,
  4. Pozivaju se svi dionici na tržištu na dosljedno poštivanje principa poštanske politike dosljednom primjenom relevantnih zakona – apelira se da se uočene anomalije prijave nadležnim tijelima,
  5. Utvrđuje se potreba za intenzivnijom saradnjom saobraćajne inspekcije sa drugim inspekcijama u cilju sveobuhvatne kontrole subjekata na tržištu poštanskih usluga,
  6. Potrebno je intenzivirati i unaprijediti saradnju između Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine i nadležnih inspekcijskih organa.