Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem pristupnice i ispunjenjem zakonskih uslova u pogledu licence za obavljanje kurirskih usluga. Punopravni član Udruženja može postati svako privredno društvo koje posjeduje licencu za obavljanje kurirskih usluga izdatu od strane Agencije za poštanski promet BiH. O prijemu u članstvo odlučuje Skupština Udruženja.